Zamówienia publiczne

Zagospodarowanie terenu, w tym wymiana grysu, przed kolumbariami A, B, C, D na Cmentarzu Prądnik Czerwony w Krakowie.

ID ZAMÓWIENIA: DZP.202.2.73.2024

Ogłoszenie o zamówieniu
Załączniki do Ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty