Struktura organizacyjna

DYREKTOR

Dyrektor: Dorota Iwanicka

Adres: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Tel.: 12 619-99-91 lub 12 619-99-92

Symbol działu: D

Z-CA DYREKTORA DS EKONOMICZNYCH GŁÓWNY KSIĘGOWY

Z-ca Dyrektora: Monika Kościelecka

Adres: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Tel.: 12 619-99-60 lub 12 619-99-74

Symbol działu: ZE

DZIAŁ KSIEGOWY-FINANSOWY

Kierownik: Małgorzata Boligłowa

Adres: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Tel.: 12 619-99-62 lub 12 619-99-51

Symbol działu: ZK

ZESPÓL DS ZASOBÓW TERENOWYCH

Koordynator: Elżbieta Bartoszcze

Adres: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Tel.: 12 619-99-95

Symbol działu: ZT

REJON PODGÓRZE

Kierownik: Agnieszka Pałach

Adres: ul. Wapienna 13, 30-544 Kraków

Tel.: 12 656-17-25 lub 12 619-25-23

Symbol działu: DR II

REJON RAKOWICE

Kierownik: Tomasz Piekarski

Adres: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Tel.: 12 619-99-14 lub 12 619-99-15

Symbol działu: DR I

CMENTARZ PRĄDNIK CZERWONY

Kierownik: Edyta Sioła-Banach

Adres: ul. Powstańców 48, 31-422 Kraków

Tel.: 12 410-65-50 lub 12 410-65-62

Symbol działu: DR III

CMENTARZ GRĘBAŁÓW

Kierownik: Michał Cichy

Adres: ul. Darwina 1, 31-764 Kraków

Tel.: 12 645-31-14 lub 12 645-44-34

Symbol działu: DR IV

DZIAŁ INFRASTRUKTURY

Kierownik: Paweł Mikuła

Adres: ul. Rakowicka 41, 31-510 Kraków

Tel.: 12 619-99-39

Symbol działu: DI

DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH

Kierownik: Barbara Kowal

Adres: ul. Rakowicka 41, 31-510 Kraków

Tel.: 12 619-99-21 lub 12 619-99-73

Symbol działu: DP

DZIAŁ ADMINISTRACJI I KONTROLI

Kierownik: Monika Podgórska

Adres: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Tel.: 12 619-99-30

Symbol działu: DA

ZESPÓŁ PRAWNY

Koordynator: Patrycja Ćwikła

Adres: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Tel.: 12 619-99-19

Symbol działu: DR

DZIAŁ INFORMATYKI

Kierownik: Piotr Walczak

Adres: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Tel.: 12 619-99-50

Symbol działu: DK

STANOWISKO DS. BHP I P.POŻ

Starszy Inspektor: Zbigniew Raźny

Adres: ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków

Tel.: 12 619-99-50

Symbol działu: DH