Zamówienia publiczne

ID Nazwa postępowania Termin składania ofert Informacja o wynikach postępowania
Plan zamówień Aktualizacja nr 4 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok - Aktualizacja nr 4 05.07.2022
Plan zamówień Aktualizacja nr 3 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok - Aktualizacja nr 3 01.01.2022
P–11/TP/2022 Modernizacja systemu CCTV z wykorzystaniem istniejącej instalacji wraz z dostawą kamer oraz systemu VMS na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 23.06.2022
P–9/TP/2022 Prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych pomnikach nagrobnych na cmentarzach komunalnych w Krakowie w podziale na 5 części. 17.06.2022    POBIERZ
P–10/TP/2022 Wykonanie prac konserwatorskich dla Sali Pożegnań w Domu Przedpogrzebowym znajdującym się na terenie Cmentarza Rakowickiego przy ul. Rakowickiej 26 w Krakowie. 22.06.2022    POBIERZ
P–8/TP/2022 Modernizacja systemu CCTV z wykorzystaniem istniejącej instalacji wraz z dostawą kamer oraz systemu VMS na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 10.06.2022    POBIERZ
Plan zamówień Aktualizacja nr 2 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok - Aktualizacja nr 2 01.01.2022
P–6/TP/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku administracyjnego Cmentarza Prądnik Czerwony przy ul. Powstańców 48 w Krakowie (NR 2) 09.05.2022    POBIERZ
P–5/TP/2022 Opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku administracyjnego ZCK przy ul. Rakowickiej 26 w Krakowie. 29.04.2022    POBIERZ
P–4/TP/2022 Usługi wypompowywania wody ze studni retencyjnych oraz usługi oczyszczania zbiorników retencyjnych oraz odwodnienia liniowego na terenie Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w podziale na 2 części. 19.04.2022    POBIERZ