Zamówienia publiczne

ID Nazwa postępowania Termin składania ofert Informacja o wynikach postępowania
P–11/TP/2023 Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie komunikacyjne ZCK w podziale na 2 części. 13.10.2023
Plan zamówień Aktualizacja nr 7 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok - Aktualizacja nr 7 01.01.2023
P–12/TP/2023 Dostawa bonów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych dla pracowników Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z możliwością realizacji tych bonów w placówkach handlowych. 02.10.2023
Plan zamówień Aktualizacja nr 6 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok - Aktualizacja nr 6 01.01.2023
P–10/TP/2023 Roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie na Starym Cmentarzu Podgórskim w Krakowie – Etap 1 i Etap 2 projektu kluczowego. 18.08.2023    POBIERZ
P–3/PN/2023 Prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych pomnikach nagrobnych na cmentarzach komunalnych w Krakowie – w podziale na cztery części. 16.08.2023    POBIERZ
Plan zamówień Aktualizacja nr 5 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok - Aktualizacja nr 5 01.01.2023
P–2/PN /2023 Prace konserwatorskie i restauratorskie na Kwaterze Poległych w czasie I wojny światowej, cmentarz Rakowicki w Krakowie. 31.07.2023    POBIERZ
Plan zamówień Aktualizacja nr 4 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok - Aktualizacja nr 4 01.01.2023
Plan zamówień Aktualizacja nr 3 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok - Aktualizacja nr 3 01.01.2023