Zamówienia publiczne

ID Nazwa postępowania Termin składania ofert Informacja o wynikach postępowania
P–6/TP/2021 Opracowanie dokumentacji remontu pomnika Armii Czerwonej na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 31.03.2021    POBIERZ
P– 4/TP/2021 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej restauracji muru wschodniego Cmentarza Rakowickiego w Krakowie, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-584, na odcinku: od budynku głównego ZCK przy ul. Rakowickiej 26 w Krakowie, do końca muru od strony północnej (dł. ok 242 mb) wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę. 29.03.2021    POBIERZ
P–3/TP/2021 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej remontu muru wschodniego Cmentarza Rakowickiego w Krakowie, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-584, na odcinku: od budynku głównego ZCK przy ul. Rakowickiej 26 w Krakowie, do końca muru od strony północnej (dł. ok 242 mb) wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę 03.03.2021    POBIERZ
P–2/TP/2021 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolumbariów, przebudowę ogrodzenia i remont/ przebudowę alejek na cmentarzu Kobierzyn – Lubostroń w Krakowie 05.03.2021    POBIERZ
P–1/TP/2021 Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na zagospodarowanie nieużytkowanej części cmentarza Prokocim przy ul. Bieżanowskiej w Krakowie wraz z budową kanalizacji opadowej na starej części cmentarza. 19.02.2021    POBIERZ
Plan zamówień Aktualizacja nr 1 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok - Aktualizacja nr 1 01.01.2021
Plan zamówień Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok - Aktualizacja nr 2 01.01.2021
P–19/PN/2020 Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na zagospodarowanie nieużytkowanej części cmentarza Prokocim przy ul. Bieżanowskiej w Krakowie wraz z budową kanalizacji opadowej na starej części cmentarza 15.01.2021    POBIERZ
P–17/PN/2020 Opracowanie kompleksowych wielobranżowych koncepcji poszerzenia / rozbudowy Cmentarza Grębałów oraz przebudowy i rozbudowy infrastruktury na istniejącej części Cmentarza Grębałów 23.12.2020    POBIERZ
P–12 PN/2020 Modernizacja alejek i budowa studni kanalizacyjnych przy kolumbarium na Cmentarzu Rakowickim przy ul. Prandoty. 04.11.2020    POBIERZ