PRACE BUDOWLANO-MONTAŻOWE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ GROBÓW MUROWANYCH W RAMACH UMÓW ZAWARTYCH PRZED DNIEM 16 MARCA 2020 r.

8 maja 2020

PRACE BUDOWLANO-MONTAŻOWE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ GROBÓW MUROWANYCH W RAMACH UMÓW ZAWARTYCH PRZED DNIEM 16 MARCA 2020 r.

Uprzejmie informujemy, iż w ramach wznowienia możliwości realizacji prac budowlano montażowych na cmentarzach komunalnych w Krakowie, ogłoszonej w komunikacie opublikowanym m.in na stronie internetowej https://zck-krakow.pl w dniu 21 kwietnia - począwszy od dnia 11 maja 2020 r. możliwe będzie budowanie grobów murowanych nie tylko do bieżących pochowań, ale także w ramach umów rezerwowych, zawartych przed dniem 16 marca 2020 r.
Prosimy o dokonywanie stosownych płatności w formie przelewu na konto bankowe Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. W przypadku dokonywania opłat w kasie Biura Obsługi Klienta Cmentarza Rakowickiego i Biura Obsługi Klienta Cmentarza Prądnik Czerwony prosimy o dokonywanie wpłat w formie bezgotówkowej.
Terminy wjazdów na cmentarze do wykonania przedmiotowych robót należy uzgadniać telefonicznie z inspektorami właściwego Rejonu/Cmentarza.
Rejon Rakowice – Tel. 12 619-99-14, 12 619-99-15,
Rejon Podgórze – Tel. 12 656-17-25, 12 656-25-23,
Cmentarz Prądnik Czerwony – Tel. 12 410-65-50, 12 410-65-62,
Cmentarz Grębałów – Tel. 12 645-31-14, 12 645-44-34.

Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie