Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym

28 lutego 2024

Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie i na tablicy ogłoszeń Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 41 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie został podany do publicznej wiadomości od dnia 28 lutego 2024 r. do dnia 19 marca 2024 r. wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 456/2024 z dnia 12 lutego 2024 r. dotyczący przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym obejmujący:

1) Część działki 54/7, obręb 11 - Nowa Huta (stanowiska nr 92,93) - na cel: handel artykułami związanymi z kultem zmarłych,

2) Część działki 54/7, obręb 11 - Nowa Huta (stanowiska nr 94,96) - na cel: handel artykułami związanymi z kultem zmarłych,

3) Część działki 54/7, obręb 11 - Nowa Huta (stanowiska nr 79, 80, 81, 82) - na cel: handel artykułami związanymi z kultem zmarłych,

4) Część działki 54/7, obręb 11 - Nowa Huta (stanowiska nr 51, 52) - na cel: handel artykułami związanymi z kultem zmarłych,

5) Część działki 54/7, obręb 11 - Nowa Huta (stanowiska nr 77, 78) - na cel: handel artykułami związanymi z kultem zmarłych,

6) Część działki 54/7, obręb 11 - Nowa Huta (stanowiska nr 98) - na cel: handel artykułami związanymi z kultem zmarłych,

7) Część działki 18/7, obręb 21 - Śródmieście (stanowisko na wybrukowanym chodniku, od wschodniej strony cmentarza) - na cel: handel artykułami związanymi z kultem zmarłych.


ZAŁĄCZNIK