Informacje dotyczące Cmentarza Prokocim.

12 grudnia 2023

Dotyczy: cmentarza Prokocim

W odpowiedzi na Pismo z dnia 2 listopada 2023 r. (data wpływu na dziennik podawczy ZCK 13.11.2023 r.) w sprawie remontu metalowego krzyża na cmentarzu w Prokocimiu przy ul. Bieżanowskiej 147 oraz innych, niezbędnych prac ułatwiających korzystanie mieszkańcom z tej nekropolii, wyjaśniamy, co następuje:

  1. Prace związane z remontem i konserwacją krzyża oraz tablicy na klepsydry i ogłoszenia zostaną przeprowadzone w grudniu bieżącego roku.
  2. Przedmiotem działalności Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, jako administratora krakowskich cmentarzy komunalnych, obok podstawowej funkcji, jaką jest świadczenie usług grabarskich, jest również prowadzenie działań w zakresie urządzania i zagospodarowania terenów cmentarzy. Do obowiązków ZCK należy także właściwe rozmieszczenie i utrzymanie we właściwym stanie technicznym i użytkowym obiektów i urządzeń cmentarnych. Prace związane z nowymi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz remontami są prowadzone przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych od kilkunastu lat na terenach cmentarzy komunalnych w Krakowie, do których zalicza się 13 nekropolii. Wszystkie koszty, z tym związane winny być uwzględnione w planie finansowym Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie na dany rok.
  3. W 2023 r. roku została opracowana dokumentacja techniczna pn. „Rozbudowa i przebudowa alejek cmentarny, budowa kolumbariów wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i elementami malej architektury na Cmentarzu Prokocim”, która uzyskała ostateczną decyzję pozwolenia na budowę. Zakres robót budowlanych ujęty w przedmiotowym projekcie uwzględnia również wykonanie oświetlenie cmentarza, ujęcia wody ze zdrojami, oraz modernizacja alejek cmentarnych. Przeprowadzenie tej inwestycji planowane jest na lata 2025 – 2026, po zabezpieczeniu finansowania przez Gminę Miejską Kraków. Stosowne dokumenty w tej sprawie zostały złożone do UMK.
  4. W związku z tym, że teren w pobliżu bramy wjazdowej na cmentarz od strony ulicy Bieżanowskiej nie jest w zarządzie ZCK oraz leży w pasie drogowym, prosimy zwrócić się w tej sprawie do Zarządu Dróg Miasta Krakowa z siedzibą 31-586 Kraków, ul. Centralna 53.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze pismo zostało wysłane do adresatów, których dane, zawarte w Państwa w/w piśmie, można było bezproblemowo odczytać. Do osób, których dane były nieczytelne, pismo nie zostało wysłane. Ponadto pismo to zostało umieszczone na stronie internetowej Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie.