Złożenie kwiatów na grobie Antoniego Stawarza

13 listopada 2018

W dniu 30 października 2018 r. przedstawiciele Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa oraz młodzież szkół krakowskich złożyli kwiaty i znicze na grobie kpt. Antoniego Stawarza, bohatera wydarzeń związanych z oswobodzeniem Krakowa w 1918 r.