Niebezpieczne skutki zjawisk atmosferycznych - Obfite opady śniegu.

16 grudnia 2022

ZCK w Krakowie apeluje o rozwagę i nie przebywanie na cmentarzach w trakcie i po wystąpieniu ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, takich jak obfite opady śniegu.

W związku z obfitymi opadami śniegu, powodującymi okiść (w wyniku oblepienia gałęzi i całych koron drzew przez śnieg), Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie zwraca się z apelem do wszystkich osób odwiedzających groby bliskich o zachowanie szczególnej ostrożności i nie przebywanie na cmentarzach w trakcie i po wystąpieniu ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, zwłaszcza pod okapami drzew.

W konsekwencji obfitych opadów śniegu może dojść do nadłamań, złamań konarów i gałęzi oraz powaleń drzew. Są to zjawiska, które stanowić mogą zagrożenie dla życia i zdrowia osób odwiedzających nekropolie.

Stan drzewostanu jest na bieżąco monitorowany przez pracowników ZCK. Prowadzone są niezbędne prace mające na celu usunięcie powalonych i uszkodzonych w wyniku złamań, jak również wyłamań drzew oraz konarów.