Informacja o przyznaniu w 2023 r. środków finansowych na prace konserwatorskie i restauratorskie na Kwaterze Poległych w czasie I wojny światowej na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

3 sierpnia 2023

Na wniosek Gminy Miejskiej Kraków złożony w ramach programu rządowego „GROBY I CMENTARZE WOJENNE W KRAJU” na realizację w 2023 roku zadania pod nazwą „Prace konserwatorskie i restauratorskie na Kwaterze Poległych w czasie I wojny światowej, cmentarz Rakowicki w Krakowie” zostało przyznane dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w wysokości 150 000,00 zł.

Na realizację zadania przeznaczona została również dotacja Wojewody Małopolskiego w wysokości 75 500,00 zł. Wkład finansowy Gminy Miejskiej Kraków wynosić będzie: 178 034,71 zł. Wartość projektu: 403 534,71 zł.

W ramach zadania planowane jest wykonanie na kwaterze wojennej na cmentarzu Rakowickim prac konserwatorskich przy kamiennym obramowaniu mogiły zbiorowej wraz z przylegającym kamiennym stopniem, przy trzech stelach upamiętniających poległych w latach 1914-1920, ustawionych na mogiłach zbiorowych w części zachodniej kwatery oraz przy dwóch oryginalnych kamiennych ławach, realizacja prac restauratorskich przy mogiłach ziemnych z metalowymi krzyżami (rekonstrukcja metalowych krzyży wraz z wykonaniem betonowych postumentów oraz tabliczek z nazwiskami żołnierzy), założenie trawników – splantowanie i wymiana trawy na powierzchni mogił zbiorowych i indywidualnych w zachodniej części kwatery oraz wykonanie prac renowacyjno - konserwatorskich przy kilku wybranych nagrobkach w grupie grobów żołnierzy Legionów Polskich.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego