ZCK OTWARTY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI

29 czerwca 2021

Od 1 lipca 2021r. wszystkie budynki Biur obsługi klienta ZCK są dostępne dla bezpośredniej obsługi.

W biurach poszczególnych siedzib ZCK można już zrealizować wszystkie usługi, złożyć przesyłkę na dzienniku podawczym lub uzyskać informacje na odpowiednim stanowisku.

Aby uniknąć niedogodności i nie czekać w kolejce, warto wcześniej umówić swoją wizytę kontaktując się telefonicznie z właściwym Biurem Obsługi Klienta. Pozwoli to ograniczyć niepotrzebny kontakt z innymi ludźmi i da gwarancję szybkiego załatwienia sprawy.

Jednocześnie informujemy, że możecie się Państwo kontaktować z ZCK poprzez środki komunikacji elektronicznej, drogą telefoniczną, za pośrednictwem operatora pocztowego i system Epuap.

W przypadku wizyty osobistej przypominamy o zasadach korzystania z budynków ZCK:

1. dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. Ograniczenie nie dotyczy:

1) dziecka do ukończenia 13 roku życia;

2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

3) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;

4) osoby wymagającej pomocy tłumacza;

5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów

2. Prosimy o zachowanie co najmniej 1,5 metrów odległości od innych osób.

3. Prosimy o używanie w biurach obsługi masek zakrywających usta i nos oraz dezynfekcję dłoni przy użyciu pozostającego do dyspozycji klientów płynu do dezynfekcji.