Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

14 maja 2021

Na wniosek Gminy Miejskiej Kraków złożony w ramach PROGRAMU MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO „ GROBY I CMENTARZE WOJENNE W KRAJU 2021” na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja infrastruktury cmentarza wojennego na Wzgórzach Krzesławickich – Etap 2 , zostało przyznane „Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszy Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych” w wysokości 164.731,99 zł.

Prace obejmą: wykonanie robót konserwatorsko – budowlanych przy ogrodzeniu ok. 170 m, wymianę 2 latarni parkowych, wymianę 2 masztów flagowych, naprawę i uzupełnienie obróbek blacharskich oraz zagospodarowanie cmentarza zielenią. Łączna wartość robót wg. kosztorysu inwestorskiego wynosi 329 463,98 zł.

Głównym celem zadania jest przywrócenie właściwego stanu technicznego oraz estetycznego cmentarza wojennego.