​PRZYWRÓCENIE FUNKCJONOWANIA CZASOWO ZAWIESZONYCH BIUR OBSŁUGI KLIENTA ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE (od dnia 1 czerwca 2020 r. )

25 maja 2020

PRZYWRÓCENIE FUNKCJONOWANIA CZASOWO ZAWIESZONYCH BIUR OBSŁUGI KLIENTA ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE (od dnia 1 czerwca 2020 r. )

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 czerwca 2020 r. przywraca się funkcjonowanie:
Biura Obsługi Klienta Cmentarza Podgórze przy ul. Wapiennej 13
Biura Obsługi Klienta Cmentarza Grębałów przy ul. Darwina 1g, których działalność od 16 marca 2020 r., w związku z wprowadzeniem stanu epidemii, była zawieszona.

Biuro Obsługi Rejonu Rakowice (ul. Rakowicka 26) i Prądnika Czerwonego (ul. Powstańców 48) będą funkcjonować jak do tej pory, z tym, iż dotychczas załatwiane sprawy z zakresu także Rejonu Podgórze (w przypadku biura obsługi Rejonu Rakowice) oraz sprawy z zakresu Cmentarza Grębałów (w przypadku Cmentarza Prądnik Czerwony) przejmują funkcjonujące od dnia 1 czerwca 2020 r. wskazane na wstępie biura obsługi właściwe według spraw podlegających danemu cmentarzowi.

Godziny urzędowania wszystkich biur: od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz.15.30.
1. Bezpośrednia i bieżąca obsługa dotyczy bieżących pochowań. Ponadto obowiązują w tym zakresie rozwiązania umożliwiające załatwianie tych spraw bez konieczności osobistej wizyty w tut. Zarządzie (komunikat Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie z dnia 24 marca 2020 r.).
2. W każdym z biur obsługi, przy zachowaniu wymogów sanitarnych, będzie możliwość osobistego załatwiania wszelkich innych spraw, niż organizacja pogrzebu, wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie/drogą elektroniczną.
3. Od dnia 1 czerwca 2020 r. przywraca się możliwość zawierania umów rezerwacyjnych na budowę grobów murowanych.

4. Dyspozycje na wypadek śmierci można składać bez konieczności osobistego stawiennictwa w ZCK (komunikat Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych z dnia 10 maja 2020 r.).
5. Korespondencje kierowaną do Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie można będzie złożyć osobiście w biurze obsługi klienta. Prosimy jednak o rozważenie możliwości załatwienia sprawy drogą telefoniczną lub elektroniczną w tym Fax, E-PUAP.
6. Do dyspozycji klientów pozostają także specjalne skrzynki znajdujące się w pobliżu wejścia do budynku, w których można zostawić korespondencję.

Prosimy aby w miarę możliwości płatności ( między innymi w zakresie nienaruszalności grobu ziemnego, użytkowania gruntu pod grób murowany oraz użytkowania niszy urnowej, pochowania trumny oraz urny, opłat za wykonywanie robót kamieniarskich na cmentarzach) dokonywane były w formie przelewu/przekazu na konto bankowe Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie.

PKO BP nr: 97 1020 2892 0000 5402 0591 5998
NR IBAN:PL 97 1020 2892 0000 5402 0591 5998
SWIFT (BIC): BPKOPLPW

Wpłacających prosimy o podanie w tytule przelewu/przekazu danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty, to jest informacji:
1. w czyim imieniu dokonywana jest wpłata
2. czego wpłata dotyczy.

W przypadku dokonywania opłat w kasach Biur Obsługi Klienta cmentarzy komunalnych w Krakowie prosimy o dokonywanie wpłat w formie bezgotówkowej.

W przypadku wizyty osobistej informujemy, iż dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. Prosimy także o zachowanie co najmniej 2 metrów odległości oraz używanie masek lub innego środka osłaniającego usta i nos oraz dezynfekcje dłoni przy użyciu pozostającego do dyspozycji klientów płynu do dezynfekcji.
Poniżej szczegółowe dane kontaktowe właściwe w sprawach dotyczących uzyskania informacji i załatwiania spraw związanych z pochówkiem w zależności od cmentarza oraz umówienia planowanej wizyty:
telefon: Centrala ZCK (12) 619 99 00
sekretariat@zck-krakow.pl,
fax nr 12 619 99 90.
Rejon I Rakowice ul. Rakowicka 26 w Krakowie (Cmentarz Rakowicki, Cmentarz Bronowice, Cmentarz Mydlniki):
tel. 12 619 99 12, 12 619 99 13,12 619 99 14, 12 619 99 15,12 619 99 26,12 619 99 10
fax: 12 619-99-90,e-mail: piekarski@zck-krakow.pl
Rejon II Podgórze ul. Wapienna 13 (Stary Cmentarz Podgórski, Nowy Cmentarz Podgórski, Cmentarz Prokocim, Cmentarz Wola Duchacka, Cmentarz Pychowice, Cmentarz Maki Czerwone, Cmentarz Kobierzyn-Lubostroń)
tel. 12 656 17 25,tel./fax 12 656 25 23, e-mail: palach@zck-krakow.pl
Rejon III Prądnik Czerwony (Batowice) tel. 12 410 65 50, tel. fax 12 410 65 62,
e-mail: siola@zck-krakow.pl
Rejon IV Cmentarz Grębałów tel. 12 645 31 14, tel./fax12 645 44 34, e-mail: cichy@zck-krakow.pl
Prosimy o wyrozumiałość oraz stosowanie się do zaleceń i wytycznych służb sanitarnych.

Dyrektor
Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie