Znane kobiety

Janina Kosmowska (primo voto Gatmanowa, secundo voto Jastrzębska)(1864 - 1951)

Kwatera: XIIB Rząd: zach Miejsce: 9,10

Farmaceutka, jedna z pierwszych studentek na ziemiach polskich. Farmaceutka,

Janina Kosmowska urodziła się w 1864 r. Edukację zdobywała na kursach tajnego Uniwersytetu Latającego w Warszawie. Jej plan, by pracować w zawodzie farmaceutki był ograniczony ze względu na brak możliwości podjęcia studiów. W wyniku działań m.in. Kazimiery Bujwidowej rekrutacja kobiet na studia wyższe na Uniwersytecie Jagiellońskim stała się faktem w 1894/95 roku. By zdawać na farmację wymagany był kurs, który ukończyła w aptece mgra Alfonsa Bukowskiego.

Studia na UJ rozpoczęła w 1894 r, jako jedna z trzech pierwszych studentek na ziemiach polskich.

Mimo rozpoczęcia studiów, na udział w zajęciach musiała każdorazowo występować do wykładowców. Dodatkowo nie mogła otrzymać dyplomu. W 1989 roku zezwolono jej na zdanie egzaminu magisterskiego.

Nawet po zakończonej nauce, kobiety nie mogły w tamtym okresie w Galicji pracować jako farmaceutki, z tego tez względu Janina Kosmowska założyła pierwszy zakład kefirowy w Krakowie. Kefir uznawany był wtedy za produkt leczniczy, pomocny m.in. przy chorobach płuc. W późniejszych latach pracowała jako asystentka Odona Bujwida w Zakładzie Produkcji Surowic i Szczepionek w Krakowie
Zmarła 26.12.1951 r. w Krakowie.

Stanisława Dowgiałło (1865 - 1933)

Kwatera: GC Rząd: zach Miejsce: 4

Jedna z pierwszych studentek na ziemiach polskich. Pierwsza prezeska oddziału Polskiej Macierzy Szkolnej.

Urodziła się w 1865 r. Od młodych lat pragnęła poznawać tajniki farmacji. W tym celu rozpoczęła naukę w Latającym Uniwersytecie w Warszawie. Uczyła się także na kursach mgra Alfonsa Bukowskiego. To pozwoliło jej zdać egzamin na pomocnika aptekarskiego. Jako jedna z pierwszych trzech Polek w 1894 r. uzyskała status studentki, na Wydziale Filozoficznym UJ. Niestety pozbawiona była szansy uzyskania dyplomu. Wybitne osiągnięcia na studiach umożliwiły jej dalszą naukową drogę. W 1897 roku uzyskała stopień prowizora z odznaczeniem na Uniwersytecie Moskiewskim.W późniejszych latach wInflantach prowadziła aptekę, promowała higienę i wspierała okoliczną społeczność wiejską.Po kilku latach przeniosła się do Petersburga, a później do Krakowa, gdzie podjęła prace w drogerii Jadwigi Sikorskiej- Klemensiewiczowej. Działała społecznie i politycznie, udzielała się w inflanckiej Radzie Polskiej i sprawowała funkcję prezeski oddziału Polskiej Macierzy Szkolnej. Zmarła 26.11.1933 r.

Zofia Baltarowicz-Dzielińska (1894 - 1970)

Kwatera: LXXIX Rząd: 7 Miejsce: 30

Rzeźbiarka, pierwsza studentka na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Zofia Baltarowicz-Dzielińska urodziła się 23 maja 1894 roku i pochodziła z okolic Lwowa. Od pierwszych lat dzieciństwa przejawiała zdolności artystyczne, malowała już w wieku czterech lat. Jej edukacja była utrudniona ze względu na obiekcje matki, która w obawie, że córka zostanie emancypantką, nie chciała pozwolić, by Zofia uczęszczała do gimnazjum. To jednak nie zatrzymało artystki. W 1912 roku rozpoczęła kształcenie pod okiem malarza profesora Batowskiego we Lwowie, a w 1914 r. zdała maturę. W późniejszych latach, nie mogąc jako kobieta podjąć studiów na krakowskiej ASP, zaczęła pobierać lekcje rzeźby u prof. Zygmunta Kurczyńskiego i lekcje historii sztuki u prof. Jana Bołoza Antoniewicza. Jej dalsze studia w Wiedniu zostały przerwane przez chorobę matki. W tym czasie Zofia zdecydowała, że podejmie walkę o możliwość przyjęcia jej, jako pierwszej studentki, na studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jej aplikację i zaprezentowane prace oceniali między innymi prof. Malczewski, prof. Laszczka i ówczesny rektor uczelni, prof. Mehoffer. 27 października 1917 r. zapadła decyzja o przyjęciu artystki w poczet studentów ASP – była pierwszą kobietą w historii, której się to udało. Oficjalnie, kobiety dopuszczono do studiów na tej uczelni ponad rok później – 14 grudnia 1918 roku. Rzeźbiarka w 1919 roku wyszła za mąż i ze względu na urodziny córki Danuty musiała przerwać naukę. Na studia wróciła w wieku 52 lat i w 1948 r. uzyskała dyplom. Rzeźbiła przez całe życie, jednak niestety większość jej prac przepadła w czasie wojny. Jedna z tych, które udało się uchronić – popiersie Hugo Kołłątaja – znajduje się w parku Jordana w Krakowie. Artystka zmarła 10 sierpnia 1970 roku w Krakowie.

Antonina Hoffman (1842-1879)

Kwatera: T Rząd: płd-wsch Miejsce: po prawej Byszewskich

Aktorka teatralna, wybitna przedstawicielka tzw. "szkoły krakowskiej".

Antonina Hoffman urodziła się 16 czerwca 1842 roku jako córka Jana Hoffmana i Emilii Thiel. Od wczesnych lat, już w szkole, brała udział w amatorskich przedstawieniach. Mimo sprzeciwu ze strony rodziny postanowiła zostać aktorką. Uczęszczała na lekcje w warszawskiej Szkole Dramatycznej prowadzonej przez Józefa Rychtera. Aktorka debiutowała już wieku siedemnastu lat w warszawskim Teatrze Rozmaitości w roli Fryderyki Wagner w spektaklu pt. „Kamień probierczy”. W późniejszym czasie rozpoczęła współpracę z J. Pfeifferem w Krakowie. W tym czasie Antonia Hoffman poznała swojego partnera życiowego Stanisława Koźmiana. Na krakowskich scenach teatralnych grała do końca życia, występując równocześnie także we Lwowie, czy Poznaniu. Aktorka, jako jedna z najwybitniejszych przedstawicielek tzw. szkoły krakowskiej, była stałą rywalką Heleny Modrzejewskiej w walce o pozycję pierwszej aktorki w zespole teatru krakowskiego. Antonina Hoffman zagrała w ciągu swojej kariery prawie 400 ról teatralnych. Wcieliła się między innymi w rolę Beatrix w sztuce „Wiele hałasu o nic”, Katarzyny w „Poskromieniu złośnicy” czy Klary w „Ślubach panieńskich”. Zmarła 16 czerwca 1897 roku w Krakowie.

Kazimiera Bujwidowa (1867-1932)

Kwatera: XVIII Rząd: płd Miejsce: po lewej Bieleckich

Działaczka społeczna i feministka, prekursorka walki o prawa kobiet do studiów wyższych.

Kazimiera Bujwidowa, znana działaczka społeczna i feministka, wywodziła się z drobnej szlachty litewskiej. We wczesnym wieku straciła matkę i wychowywana była przez siostrę ojca, Karolinę Petroneli Klimontowicz, uczestniczkę powstania styczniowego. Wykształcenie zdobywała w Warszawie, uzyskując uprawnienia nauczycielki domowej. Była jedną ze słuchaczek wykładów z nauk biologicznych na Uniwersytecie Latającym. W 1886 r. poślubiła Odona Bujwida, pierwszego polskiego bakteriologa, z którym pracowała w laboratorium w Krakowie. Aktywnie działała na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Walczyła z analfabetyzmem, ułatwiając dostęp do oświaty, szczególnie dziewczętom. Była propagatorką bezpłatnych czytelni dla dzieci i młodzieży. Przewodniczyła Krakowskiej Czytelni dla Kobiet, która była miejscem wspierającym ruch emancypacyjny. Kazimiera Bujwidowa była jedną z prekursorek walki o prawa kobiet do studiów wyższych. Utworzyła pierwsze gimnazjum dla dziewcząt z egzaminem maturalnym. Angażowała się również w walkę o prawo do głosowania dla kobiet, szczególnie aktywnie wspierała kampanię wyborczą Marii Dulębianki. Działaczka zmarła 8 października 1932 r. w Krakowie, jest pochowana na Cmentarzu Rakowickim.

Anna Świrszczyńska (1909-1984)

Kwatera: D Rząd: 4 Miejsce: 36

Poetka, dramatopisarka, prozaiczka, autorka wielu utworów dla dzieci i młodzieży.

Jako jedna z pierwszych polskich poetek szczerze, bezkompromisowo i współczesnym językiem pisała o kobiecych doświadczeniach oraz odmiennym od męskiego punkcie widzenia i pojmowania świata. Ten sposób ekspresji znalazł wyraz zwłaszcza w tomiku “Jestem baba”. Czesław Miłosz uznał ją za jedną z najwybitniejszych polskich poetek XX wieku. Świrszczyńska jako sanitariuszka brała udział w Powstaniu Warszawskim. Publikowała m.in. w „Dzienniku Polskim”, „Iskierkach”, „Świerszczyku” i „Tygodniku Powszechnym”. Po wojnie, jako kierowniczka artystyczna pracowała w Państwowym Teatrze Młodego Widza w Krakowie. Laureatka Nagrody Miasta Krakowa.

Ewa Demarczyk (1941 - 2020)

Kwatera: LXIXPASC Rząd: 1 Miejsce: 9

Piosenkarka, wykonująca utwory z nurtu poezji śpiewanej,związana z krakowskim kabaretem „Piwnica pod Baranami”.

Ewa Demarczyk urodziła się 16 stycznia 1941 r. w Krakowie jako córka rzeźbiarza Leonarda Demarczyka i krawcowej Janiny z domu Bańdo. Ukończyła krakowską Średnią Szkołę Muzyczną w klasie fortepianu oraz – w 1966 roku – Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie. W Krakowie jej drogi życiowe przecięły się z losami kompozytorów: Zygmunta Koniecznego oraz Andrzeja Zaryckiego, dając polskiej muzyce jedne z najbardziej przejmujących kompozycji, jak „Karuzela z madonnami”, „Czarne anioły”, „Taki pejzaż” czy „Grande Valse Brillante”. W latach 60. artystka występowała na zagranicznych estradach, w tym słynnej paryskiej Olympii. W latach 70. ubiegłego wieku artystka nie kontynuowała występów w Piwnicy Pod Baranami. W latach 1986-2000 Demarczyk prowadziła Państwowy Teatr Muzyki i Poezji.

Jadwiga Jędrzejowska (1912 - 1980)

Kwatera: LXXIII Rząd: 19 Miejsce: 14

Polska tenisistka, pierwsza osoba polskiego pochodzenia, która wystąpiła w turniejach Wielkiego Szlema.

Była finalistką Wimbledonu w grze pojedynczej z 1937 roku oraz mistrzostw USA w grze pojedynczej z 1937 roku, zwyciężyła także w mistrzostwach Francji w 1939 roku.W ramach swojej kariery reprezentowała m.in. AZS Kraków. Jadwiga Jędrzejowska na poziomie krajowym była niepokonana, zdobywając 62 tytuły mistrzyni kraju. Związek tenisowy uhonorował ją tytułem mistrzyni Polski bez gry, ze względu na jej niekwestionowaną pozycję wśród rywali i rywalek.

Władysława Habichtówna (1867 – 1963)

Kwatera: N Rząd: zach Miejsce: 3, po lewej Popowskich

Założycielka domów dla urzędniczek pocztowych, zaangażowana w ruch na rzecz przyznania kobietom praw wyborczych.

Władysława Habichtówna urodziła się w 1867 roku w rodzinie o niemieckich korzeniach. W toku swojej edukacji ukończyła szkołę przyklasztorną, później stała się częścią Towarzystwa Szkoły Ludowej i Związku Niewiast Katolickich. W 1901 roku podjęła pracę telegrafistki na poczcie głównej w Krakowie. Szybko rozpoczęła współpracę z innymi urzędniczkami, stając w 1905 roku na czele Stowarzyszenia Urzędniczek Pocztowych Galicyjskich. Stowarzyszenie wywalczyło między innymi podwyżki i prawo do urlopu. Kluczową inicjatywą organizacji była budowa domu dla kobiet zatrudnionych w urzędzie pocztowym. Przy ul. Sołtyka w 1913 roku stanął budynek, który gwarantował bezpieczne i godne warunki mieszkaniowe. Dzięki zaangażowaniu Władysławy Habichtównej mężatki także z czasem zostały dopuszczone do pracy w urzędach pocztowych. Od 1911 r. Habichtówna mocno zaangażowała się w ruch na rzecz przyznania kobietom praw wyborczych, sama kandydując niestety bez sukcesów do Sejmu w późniejszych latach.W latach trzydziestych powstał drugi budynek mieszkalnych dla urzędniczek przy ul. Syrokomli 19B. Spółdzielnia Mieszkaniowa, która zarządza nimi do dziś nosi imię Władysławy Habicht.

Wanda Bobkowska (1880-1948)

Kwatera: GA Rząd: płn-wsch Miejsce: narożnik

Historyczka wychowania, nauczycielka akademicka, działaczka społeczna. Doktor filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wanda Bobkowska urodziła się w Krakowie w 1880 roku. Była absolwentką Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego F. Preisendanza oraz studentką historii na Uniwersytecie Jagiellońskim,gdzie w 1925 roku zdobyła tytuł doktora. Była niezwykle istotną postacią dla społeczności ewangelickiej w Krakowie, to z jej inicjatywy w 1927 roku pierwsze kobiety zostały dopuszczone do zasiadania w starszyźnie zboru. Pracowała jako nauczyciela, po wojnie współtworząc Państwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Zmarła 30 listopada 1948 roku w Krakowie