Weigel Ferdynand

(1826 - 1901)

Poseł na sejm galicyjski i do parlamentu w Wiedniu, profesor Uniwersytetu Lwowskiego, członek PAN, wiceprezydent w latach 1872-81, Prezydent Miasta Krakowa 1881-84. Zajmował się głównie sprawami ekonomii. Za jego prezydentury uruchomiono tramwaj konny, powołano Miejskie Biuro Ststystyczne oraz prowadzono prace nad uruchomieniem wodociągu.

Lokalizacja: Pas 12 wsch. (mapka)

Na zdjęciu grób, w którym pochowany został Ferdynand Weigel.