Olszewski Karol

(1846 - 1915)

Stosując metodę kaskadową (kaskadowa metoda skraplania), skroplił po raz pierwszy (wraz z Z. Wróblewskim) w roku 1883 tlen i azot. W roku 1895 skroplił i zestalił argon.

Lokalizacja: Pas 9 płn. Aleja Główna (mapka)

Na zdjęciu grób, w którym pochowany został Karol Olszewski.