Aleksandrowicz Adolf

(1811 - 1875)

Chemik, spiskowiec lat 1846 i 1848, w roku 1863 powstańczy naczelnik Krakowa, aresztowany na tym stanowisku przez władze zaborcze, więziony był na Wawelu i w Ołomuńcu; docent chemii analitycznej UJ, członek Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, chemik sądowy i rzeczoznawca Urzędu Probierczego w Krakowie; właściciel apteki “Pod Złotą Głową” w Rynku Głównym 13, wyspecjalizował się w wyrobie leków nasercowych i płucnych.

Lokalizacja: kwatera: LC (mapka)