Mazanowska Wanda

(1874 - 1951)

Wanda Mazanowska, z Rogala – Lewickich, urodzona we Lwowie, od 1934 r. prezeska „Straży Mogił Polskich Bohaterów” we Lwowie, współinicjatorka i współorganizatorka budowy Cmentarza Obrońców Lwowa, ofiarowała na ten cel znaczne środki finansowe. Zmarła 6 stycznia 1951 r. w Krakowie, spoczywa na cmentarzu Rakowickim. W 2006 r. na grobie wielkiej Polki i Lwowianki uroczyście odsłonięto nagrobek ufundowany przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich.

Lokalizacja: kwatera: LXVI, rząd: płn., miejsce: 13