Umińska-Goldi Eugenia

(1908 - 1980)

Urodzona 4.10.1908 r. w Warszawie. Jako 4-latka rozpoczęła naukę gry na skrzypcach, a w wieku 10 lat Konserwatorium Warszawskie. W 1926 r. zdała maturę w Gimnazjum im. Klementyny z Tańskich Hoffmanowej. Rok później uzyskała dyplom z odznaczeniem w Konserwatorium. W 1928 r. objęła posadę koncertmistrza w orkiestrze Polskiego Radia i solistki w orkiestrze Filharmonii Warszawskiej. Była pierwszym skrzypkiem w Kwartecie Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. Studiowała w Pisku w Czechosłowacji i w Paryżu. Rozpoczęła międzynarodową karierę solistki. Podczas II wojny światowej koncertowała w Warszawie (Kwartet Umińskiej). Po odmowie występów dla Niemców wyjechała. Wróciła po wybuchu powstania warszawskiego. Przeszła szkolenie sanitarnych służb pomocniczych AK. Została aresztowana. Po ucieczce z transportu ukrywała się. W 1945 r. zamieszkała w Krakowie i rozpoczęła pracę w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej, której była rektorem (1964-1966). Koncertowała i publikowała edycje literatury skrzypcowej. Była jurorem na międzynarodowych konkursach skrzypcowych. Zmarła 20.11.1980 r.

Lokalizacja: kwatera: AA, rząd: wsch., miejsce: 8