Zdebska Eugenia

(1930 - 2007)

Urodziła się 15.12.1930 r. w Dziedzicach. Po studiach w krakowskiej Akademii Medycznej podjęła pracę w Klinice Kardiochirurgii, a od 1966 r. w Klinice Chirurgii Dziecięcej w Instytucie Pediatrii AM. Szkoliła się również w USA i Wielkiej Brytanii. W 1967 r. przeprowadziła operację podwiązania przerwanego przewodu tętniczego. W 1974 r. wszczepiła rozrusznik serca 3,5-letniej dziewczynce cierpiącej na wrodzony blok przedsionkowo-komorowy. Pierwsza też zastosowała w leczeniu metodę hipotermii głębokiej z zatrzymaniem krążenia u pacjenta. Dzięki jej staraniom w 1980 r. powstała Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej w Polsko-Amerykańskim Instytucie Pediatrii w Krakowie-Prokocimiu i do 1998 r. stała na jej czele. Dokonała ponad 5 tysięcy skomplikowanych operacji na dziecięcych sercach, w tym ok. 2 tysiące w krążeniu pozaustrojowym. W 1994 r. otrzymała Order Uśmiechu. Zmarła 1.05.2007 r. w Krakowie.

Lokalizacja: kwatera: LXIII, rząd: 27, miejsce: 19