Świrszczyńska Anna

(1909 - 1984)

Jako jedna z pierwszych polskich poetek szczerze, bezkompromisowo i współczesnym językiem pisała o kobiecych doświadczeniach oraz odmiennym od męskiego punkcie widzenia i pojmowania świata. Ten sposób ekspresji znalazł wyraz zwłaszcza w tomiku “Jestem baba”. Czesław Miłosz uznał ją za jedną z najwybitniejszych polskich poetek XX wieku. Świrszczyńska jako sanitariuszka brała udział w Powstaniu Warszawskim. Publikowała m.in. w „Dzienniku Polskim”, „Iskierkach”, „Świerszczyku” i „Tygodniku Powszechnym”. Po wojnie, jako kierowniczka artystyczna pracowała wPaństwowym Teatrze Młodego Widza w Krakowie. Laureatka Nagrody Miasta Krakowa.

Lokalizacja: kwatera: D, rząd: 4, miejsce: 36