Zamówienia publiczne

ID Nazwa postępowania Termin składania ofert Informacja o wynikach postępowania
Plan zamówień Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok. 01.01.2019
P–16/PN/2018 Wynajem i serwis toalet przenośnych oraz przyczepy sanitarnej na cmentarzach komunalnych w Krakowie 06.12.2018    POBIERZ
P–12/PN/2018 Wykonanie cięć pielęgnacyjnych i usunięć drzew na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie 13.09.2018    POBIERZ
P–10/PN/2018 Prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych grobowcach i nagrobkach usytuowanych na Cmentarzu Rakowickim (nr wpisu do rejestru zabytków A-584) 24.08.2018    POBIERZ
P–9/PN/2018 Wykonanie cięć pielęgnacyjnych i usunięć drzew na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie 22.08.2018    POBIERZ
P–5/PN/2018 Prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych grobowcach i nagrobkach usytuowanych na Cmentarzu Rakowickim (nr wpisu do rejestru zabytków A-584), na Starym Cmentarzu Podgórskim (nr wpisu do rejestru zabytków A-1028) oraz na Cmentarzu Podgórskim tzw. Nowym (nr wpisu do rejestru zabytków A-1429/M) - w podziale na 11 części. 04.07.2018    POBIERZ
P–4/PN/2018 Kontynuacja prac remontowo – konserwatorskich muru od strony południowej na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26 (A-584) 04.06.2018    POBIERZ
P–3/PN/2018 Budowa piwnic grobowcowych na cmentarzach komunalnych w Krakowie w podziale na 5 części 04.05.2018    POBIERZ
P-2/PN/2018 Wykonanie V etapu kanalizacji S10 – S25 i VI etapu S10 – S16 na poszerzeniu cmentarza Prądnik Czerwony teren po KDZ 23.02.2018    POBIERZ
P-1/PN/2018 Budowa kanalizacji opadowej (odc. R102 do R108, odc. L45 do L103, odc. L99 do L104, odc. L109 do L112, przykanaliki ze studzienkami ściekowymi) wraz z modernizacją nawierzchni części alejek na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie 16.02.2018    POBIERZ