Zamówienia publiczne

ID Nazwa postępowania Termin składania ofert Informacja o wynikach postępowania
Plan zamówień Aktualizacja nr 5 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok - Aktualizacja nr 5 01.01.2023
P–2/PN /2023 Prace konserwatorskie i restauratorskie na Kwaterze Poległych w czasie I wojny światowej, cmentarz Rakowicki w Krakowie. 31.07.2023    POBIERZ
Plan zamówień Aktualizacja nr 4 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok - Aktualizacja nr 4 01.01.2023
Plan zamówień Aktualizacja nr 3 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok - Aktualizacja nr 3 01.01.2023
P–7/TP/2023 Przebudowa i modernizacja infrastruktury na Cmentarzu Podgórze w Krakowie – część 7 oraz montaż / wymiana zdrojów przy alei głównej. 24.05.2023    POBIERZ
Plan zamówień Aktualizacja nr 2 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok - Aktualizacja nr 2 01.05.2023
P–5/TP/2023 Remont ogrodzenia wschodniego na Cmentarzu Prądnik Czerwony w Krakowie. 26.04.2023    POBIERZ
P–4/TP/2023 Remont elewacji północnej i zachodniej budynku kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Prądnik Czerwony przy ul. Powstańców 48 w Krakowie oraz posadzki przed wejściem do kaplicy. 25.04.2023    POBIERZ
Plan zamówień Aktualizacja nr 1 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok - Aktualizacja nr 1 01.01.2023
P–1/PN /2023 Prace porządkowe na cmentarzach komunalnych w Krakowie, a także utrzymanie czystości na cmentarzach i kwaterach grobownictwa wojennego na terenie Gminy Miejskiej Kraków – w podziale na pięć części. 27.04.2023    POBIERZ