OTWARCIE OBIEKTÓW KULTU RELIGIJNEGO I SAL POŻEGNAŃ.

18 maja 2020

OTWARCIE OBIEKTÓW KULTU RELIGIJNEGO I SAL POŻEGNAŃ


(Zmiana ograniczeń od dnia 17 maja 2020 r. uwzględniająca wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 maja w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878)


Uprzejmie informujemy, iż od dnia 11 maja 2020 r. ponownie otwarto budynki stanowiące obiekty kultu religijnego (kaplice) oraz sale pożegnań, administrowane przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie.

Przypominamy, iż w związku z trwającym nadal stanem epidemii i koniecznością minimalizowania zagrożenia epidemiologicznego związanego z koronawirusem SARS-Cov-2, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878): W budynkach i innych obiektach kultu religijnego istnieje obowiązek zapewnienia, aby w trakcie:

- sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego znajdował się 1 uczestnik na 10 m2 powierzchni tego budynku, oprócz osób sprawujących kult religijny, z wyjątkiem takiego budynku o powierzchni mniejszej niż 50 m2, w którym dopuszcza się jednoczesne przebywanie 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny,

- pogrzebu na cmentarzu znajdowało się na nim nie więcej niż 50 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy.

Poniżej informacja dotycząca maksymalnej ilości osób mogących jednocześnie przebywać we wskazanych obiektach ZCK (oprócz osób sprawujących kult religijny):

Sala Pożegnań Cmentarza Rakowickiego przy ul. Rakowickiej 26 – do 5 osób
Kaplica cmentarza Podgórze przy ul. Wapiennej 13 – do 5 osób
Kaplica cmentarza Prądnik Czerwony przy ul. Powstańców 48 – do 18 osób
Kaplica ekumeniczna cmentarza Prądnik Czerwony przy ul. Powstańców 48 – do 13 osób
Kaplica cmentarza Prądnik Czerwony przy ul. Reduta – do 12 osób
Kaplica cmentarza Grębałów przy ul. Darwina 1G - do 11 osób
Sala Pożegnań Cmentarza Grębałów przy ul. Darwina 1G – do 5 osób

Jednocześnie informujemy, iż zobowiązanymi do zapewnienia, aby w udostępnionej kaplicy/sali pożegnań znajdowała się w trakcie uroczystości pogrzebowych maksymalnie wskazana powyżej liczba uczestników (oprócz osób sprawujących kult religijny) są organizatorzy pochówku.

Korzystanie z kaplic na cmentarzach: Bronowice, Mydlniki, Prokocim, Wola Duchacka, Pychowice, ze względu na ich bardzo małą powierzchnię, wymaga indywidualnego uzgodnienia.
Kaplica na terenie Cmentarza Rakowickiego administrowana przez Parafię funkcjonuje na dotychczasowych zasadach z ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemii.

Niniejszy komunikat uwzględniając aktualne przepisy prawa zmienia przewidziane ograniczenia w zakresie maksymalnej liczy osób w budynkach i pomieszczeniach na cmentarzach komunalnych w Krakowie ogłoszone w komunikacie Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych z dnia 8 maja 2020 r.

Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Oświadczenie organizatora pochówku