Zalecenie płatności przelewem/przekazem

28 kwietnia 2020

Celem minimalizacji konieczności osobistych wizyt w urzędzie, zachęcamy do wnoszenia opłat przelewem/ przekazem, na niżej wskazany numer rachunku bankowego Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie:

PKO BP nr: 97 1020 2892 0000 5402 0591 5998

NR IBAN:PL 97 1020 2892 0000 5402 0591 5998

SWIFT (BIC): BPKOPLPW

Wpłacających prosimy o podanie w tytule przelewu danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty, to jest informacji:

1. w czyim imieniu dokonywana jest wpłata

oraz

2. czego wpłata dotyczy

Opłaty można także uiścić w kasie w głównym budynku ZCKprzy ul. Rakowickiej 26 (parter) gotówką lub kartą płatniczą. O ile jednak jest to możliwe, zalecamy płatności bezgotówkowe, nie wiążące się z osobistymi wizytami w tut. zarządzie.