Wznowienie realizacji prac budowlano montażowych na cmentarzach komunalnych w Krakowie.

21 kwietnia 2020

Kraków, dnia 21 kwietnia 2020 r.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie zawiadamia, że od dnia 22 kwietnia 2020 r. na cmentarzach komunalnych w Krakowie możliwa będzie realizacja robót budowlano-montażowych polegających na postawieniu/wymianie/remoncie nagrobków na grobach ziemnych,postawieniu/remoncie nawierzchni na grobach murowanych oraz prac polegających na zajęciu dodatkowego gruntu przy grobach.

Wnioski należy składać drogą pocztową, drogą elektroniczną lub poprzez skrzynki podawcze umieszczone na poszczególnych Rejonach/Cmentarzach. Płatności należy dokonywać w formie przelewu na konto bankowe Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie.

Terminy wjazdów na cmentarze do wykonania przedmiotowych robót (również w przypadku wniosków już rozpatrzonych) należy uzgadniać telefonicznie z inspektorami właściwego Rejonu/Cmentarza.

Rejon Rakowice – Tel. 12 619-99-14, 12 619-99-15

Rejon Podgórze – Tel. 12 656-17-25, 12 656-25-23

Cmentarz Prądnik Czerwony – Tel. 12 410-65-50, 12 410-65-62

Cmentarz Grębałów – Tel. 12 645-31-14, 12 645-44-34

Dyrektor
Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
Paweł Sularz