Wstrzymanie wydawania zezwoleń na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich.

18 kwietnia 2020

Wstrzymanie wydawania zezwoleń na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich.

Rozporządzeniem z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 658) Rada Ministrów wprowadziła zakaz sprowadzania z zagranicy i wywozu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok i szczątków ludzkich, z wyłączeniem szczątków powstałych ze spopielenia zwłok.

W związku z powyższym Prezydent Miasta Krakowa do odwołania nie będzie wydawał zezwoleń na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa, z wyłączeniem szczątków powstałych ze spopielenia zwłok (procedura SA-53).

Więcej na stronie: https://www.bip.krakow.pl/?news_id=124217