OGRANICZENIE LICZBY UCZESTNIKÓW POGRZEBU

19 kwietnia 2020

Szanowni Państwo – organizatorzy pochowań!


W związku z trwającym nadal stanem epidemii oraz ustanowieniem i utrzymaniem niektórych ograniczeń, zakazów i nakazów, w trosce o Państwa zdrowie oraz zdrowie naszych pracowników, apelujemy o bezwzględne stosowanie się do ograniczeń dotyczących liczy osób uczestniczących w pogrzebie na cmentarzu, zakazu gromadzenia się ludności i maksymalne ograniczenie uczestników ceremonii pogrzebowej.

Zgodnie z § 8 ust 1 pkt 3 w zw. z § 9 ust. 1 pkt 3 b) aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697 ) od dnia 20 kwietnia 2020 r. ustanowiono ograniczenie polegające na obowiązku zapewnienia, aby w trakcie pogrzebu na cmentarzu znajdowało się na nim nie więcej niż 50 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy.

Jednocześnie informujemy, iż obiekty kultu religijnego oraz sale pożegnań na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie (poza kaplicą na Cmentarzu Rakowickim) pozostają nadal zamknięte.

Apelujemy także, aby podczas ceremonii pogrzebu nie zbliżać się do grobu, do momentu zakończenia przez pracowników Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, dokonujących pochowania, czynności opuszczenia trumny do grobu i jego zasypania oraz uformowania mogiły (w przypadku grobu ziemnego) bądź opuszczenia trumny i zamknięcia płyty (w przypadku grobowca).

Prosimy o wyrozumiałość i bezwzględne stosowanie się do zaleceń i wytycznych służb sanitarnych i porządkowych.


Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie