OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE!

23 marca 2020

Szanowni Państwo – organizatorzy pochowań!

W związku z wprowadzeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz ograniczeń w poruszaniu się, w trosce o Państwa zdrowie oraz zdrowie naszych pracowników, apelujemy o bezwzględne stosowanie się do ograniczeń związanych z zakazem zgromadzeń podczas ceremonii pogrzebowych.


Informujemy, iż w pogrzebie osoby zmarłej uczestniczyć może maksymalnie
5 osób wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.


Nie narażajmy siebie i naszych bliskich na zarażenie wirusem SARS-Cov-2.


Zagrożenie jest bardzo realne i tylko dzięki naszej odpowiedzialnej postawie, polegającej na maksymalnym unikaniu skupisk ludzkich, możemy aktualnie je powstrzymać. Gromadzący się ludzie stwarzają dla siebie nawzajem niebezpieczeństwo zakażenia koronawirusem.

Jak wynika bowiem z dotychczasowych obserwacji, największym nośnikiem przenoszenia zakażenia są inne osoby (często nieświadome choroby).

Apelujemy zatem o radykalne ograniczenie osób uczestniczących w pogrzebie - dotyczy to zarówno budynków, jak i innych obiektów kultu religijnego na danym terenie (zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz tych budynków i obiektów).

Apelujemy również, aby podczas ceremonii pogrzebu nie zbliżać się do grobu, do momentu zakończenia przez pracowników Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, dokonujących pochowania, czynności opuszczenia trumny do grobu i jego zasypania oraz uformowania mogiły (w przypadku grobu ziemnego) bądź opuszczenia trumny i zamknięcia płyty (w przypadku grobowca).

Odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów, przewidujących wyżej wymienione ograniczenia, spoczywa na organizatorach pogrzebu.

Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie