Pętle indukcyjne w ZCK

21 stycznia 2020

W związku z dążeniem do należytego uwzględniania potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w prowadzonej przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie działalności, a także w celu poprawy dostępności informacyjno- komunikacyjnej usług administracyjnych wykonywanych przez ZCK oraz likwidacji barier napotykanych przez osoby słabosłyszące w kontaktach z urzędnikami, w ostatnich dniach w siedzibach ZCK:

Rejon Rakowice ul. Rakowicka 26 - Dziennik Podawczy oraz Biuro Obsługi Klienta,

Rejon Podgórze ul. Wapienna 13 - Biuro Obsługi Klienta,

Cmentarz Prądnik Czerwony ul. Powstańców 48 - Biuro Obsługi Klienta,

Cmentarz Grębałów ul. Darwina 1g - Biuro Obsługi Klienta

na wybranych stanowiskach związanych z obsługą klienta dokonano montażu pętli indukcyjnych. Stanowiska wyposażone w pętle indukcyjne zostały czytelnie oznakowane, a pracownicy przeszkoleni w ich obsłudze.

Zachęcamy osoby słabosłyszące do korzystania z powyższego udogodnienia w kontaktach z urzędnikami ZCK.