Rozwiązanie oparcia skróconej nawierzchni grobowca

14 listopada 2019

Zamieszczona poniżej opinia R-PROJEKT Biuro Inwestorskie z siedzibą przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 27

F w Krakowie przedstawia przyjęte do stosowania rozwiązanie oparcia

nadziemnej części skróconej nawierzchni grobu murowanego na części

podziemnej, stosowane wyłącznie w przypadku budowy piwnic w miejsce

istniejących grobów ziemnych, na części cmentarza Rakowickiego przy

ulicy Rakowickiej oraz na cmentarzu Podgórskim przy ul. Wapiennej 13,

gdzie między elementami kamiennymi grobów obowiązuje odległość 35 cm.

Zastosowane rozwiązanie dotyczy tylko części nadziemnej, tzn. oparcia płyty
i nagrobka na części podziemnej (do poziomu gruntu), która winna być wykonana zgodnie z dokumentacją piwnic grobowcowych, zamieszczoną na stronie internetowej Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. Przypominamy, że typowa piwnica grobowcowa posiada wymiary wewnętrzne 90 x 220 cm, zewnętrzne 120 x 245 cm. oraz grubość ścianek długich 15 cm. i ścianek krótkich 12,5 cm.

Jednocześnie informujemy, że Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie nie ponosi odpowiedzialności za budowane na zlecenie dysponentów piwnice grobowcowe. Pełna odpowiedzialność z tytułu wykonania obiektu spoczywa na Wykonawcy.

Budowa grobu murowanego w miejsce istniejącego grobu ziemnego możliwa jest po uprzednim zawarciu umowy na budowę i użytkowanie gruntu pod grób murowany. Stosowne zgody i umowy można uzyskać w Dziale Obsługi Rejonu Rakowice i Dziale Obsługi Rejonu Podgórze.

PROJEKT