Projekty typowych piwnic grobowcowych

14 listopada 2019

Poniżej zamieszczone zostały wzorcowe projekty konstrukcyjne piwnic grobowcowych typu:

A2 – na 2 miejsca,

A3 – na 3 miejsca,

A4 – na 4 miejsca,

C4 – podwójna na 4 miejsca,

C6 – podwójna na 6 miejsc.

C8 – podwójna na 8 miejsc.

W przypadku budowy piwnic grobowcowych na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie zaleca się stosowanie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków z dnia 7 marca 2008 r. (Dz.U. Nr 48, poz. 284), zgodnie z którymi opracowane zostały zamieszczone projekty.