156 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

23 stycznia 2019

W dniu 11 stycznia 2019 r. na kwaterze Ra Cmentarza Rakowickiego odbyły się uroczystości upamiętniające 156 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, środowisk kombatanckich m.in. Związku Inwalidów Wojennych, Rady Kombatantów
i Osób Represjonowanych przy wojewodzie małopolskim, przedstawiciele Wojska Polskiego, organizacje niepodległościowe oraz młodzież krakowskich szkół.