Przeznaczenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym

15 lipca 2022

Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie i na tablicy ogłoszeń Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 41 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie został podany do publicznej wiadomości od dnia 15.07.2022 r. do dnia 04.08.2022 r. wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1935/2022 z dnia 11 lipca 2022 r. dotyczący przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym obejmujący:

1) Część działki 54/7, obręb 11 - Nowa Huta (stanowiska nr 92,93) - na cel: handel artykułami związanymi z kultem zmarłych,

2) Część działki 54/7, obręb 11 - Nowa Huta (stanowiska nr 94,96) - na cel: handel artykułami związanymi z kultem zmarłych,

3) Część działki 54/7, obręb 11 - Nowa Huta (stanowiska nr 23, 24) - na cel: handel artykułami związanymi z kultem zmarłych,

4) Część działki 54/7, obręb 11 - Nowa Huta (stanowiska nr 57, 58) - na cel: handel artykułami związanymi z kultem zmarłych,

5) Część działki 54/7, obręb 11 - Nowa Huta (stanowiska nr 59, 60) - na cel: handel artykułami związanymi z kultem zmarłych,

6) Część działki 54/7, obręb 11 - Nowa Huta (stanowiska nr 68, 69, 70) - na cel: handel artykułami związanymi z kultem zmarłych,

7) Część działki 54/7, obręb 11 - Nowa Huta (stanowiska nr 71, 72, 75) - na cel: handel artykułami związanymi z kultem zmarłych,

8) Część działki 54/7, obręb 11 - Nowa Huta (stanowiska nr 12, 13) - na cel: handel artykułami związanymi z kultem zmarłych,

9) Część działki 54/7, obręb 11 - Nowa Huta (stanowisko nr 6) - na cel: handel artykułami związanymi z kultem zmarłych,

10) Część działki 54/7, obręb 11 - Nowa Huta (stanowisko nr 5) - na cel: handel artykułami związanymi z kultem zmarłych,

11) Część działki 18/4, obręb 21 - Śródmieście (stanowisko przy bramie wjazdowej) - na cel: handel artykułami związanymi z kultem zmarłych,