Wszystkich Świętych w Krakowie przebiegło spokojnie

3 listopada 2021

Tegoroczne obchody Wszystkich Świętych były wyczekiwanym powrotem do dobrze znanych nam doświadczeń. Korzystając ze złagodzenia obostrzeń epidemicznych, krakowianie tłumnie stawili się przy grobach swoich bliskich. Nie odnotowano żadnych poważniejszych zdarzeń, które mogłyby zakłócić towarzyszący tym dniom spokój i zadumę. W sprawnej i bezpiecznej organizacji świąt pomagały służby miejskie.

Już od 25 października krakowskie cmentarze komunalne były otwarte dłużej, tak by umożliwić mieszkańcom rozłożenie w czasie prac porządkowych, tradycyjnie wykonywanych przy grobach w okresie poprzedzającym listopadowe święta. Zwiększyło to również dostępność cmentarzy dla gości spoza miasta.

1 i 2 listopada krakowianie i przyjezdni licznie stawili przy grobach bliskich, czemu sprzyjała też słoneczna i bezchmurna pogoda. W dotarciu na cmentarze pomagały dodatkowe linie tramwajowe i autobusowe. Pojazdy komunikacji miejskiej były zapełnione średnio w 80 proc., a dyspozytorzy ruchu reagowali na bieżąco na zwiększone zapotrzebowanie na transport zbiorowy, kierując na trasy dodatkowy tabor.

Porządku i bezpieczeństwa na cmentarzach i wokół nich strzegły wzmożone patrole straży miejskiej. Funkcjonariusze współpracowali z policjantami, pracownikami Zarządu Cmentarzy Komunalnych i inspektorami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

Dzięki temu odwiedzający nekropolie mogli liczyć na pomoc w znalezieniu miejsc parkingowych, przystanków komunikacji miejskiej czy odnalezieniu dzieci, które gubiły się w tłumie. Strażnicy miejscy udzielali też pierwszej pomocy przedmedycznej i zwracali szczególną uwagę na zdarzenia niepożądane, takie jak łamanie przepisów ruchu drogowego, handel bez wymaganych zezwoleń, nielegalne kwesty, przypadki wandalizmu lub zaśmiecania. Ujawniono 153 wykroczenia, w tym m.in. nieprawidłowe parkowanie pojazdów, niszczenie zieleńców, spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych, nielegalny handel, żebractwo. Nałożono 62 mandaty karne na łączną kwotę 8120 zł, sporządzono pięć wniosków o ukaranie do sądu, pouczono 86 osób.

Aby uprawnić ruch na nekropoliach, uruchomiono dodatkowe wejścia i wyjścia. Zadbano też o czystość terenów cmentarnych i komfort odwiedzających. Zapewniono dodatkowe toalety przenośne z pełnym serwisem (według szacunków z krakowskich nekropolii komunalnych wywieziono ponad 70 m3 nieczystości) oraz zorganizowano dodatkowe kontenery na odpady. Choć były one sukcesywnie opróżniane, szybko ulegały zapełnieniu. ZCK szacuje, że z terenu cmentarzy komunalnych wywieziono 2817 m3 śmieci (z cmentarza Rakowickiego 960 m3, z cmentarza Prądnik Czerwony 770 m3, z cmentarza Mydlniki i Bronowice 117 m3, z cmentarza Grębałów 700 m3 , z cmentarzy wchodzących w skład rejonu Podgórze 270 m3).

Firmy sprzątające, działające na zlecenie ZCK, wywiozły łącznie 670 m3 zeschniętych i zgniłych liści (z cmentarza Rakowickiego 300 m3, z cmentarza Prądnik Czerwony 120 m3, z cmentarzy wchodzących w skład rejonu Podgórze 100 m3, z cmentarza Grębałów 150 m3).

Do prac porządkowych związanych z utrzymaniem czystości na krakowskich cmentarzach komunalnych obejmujących łącznie 135 ha zaangażowano blisko 100 osób spośród działających na zlecenie ZCK firm sprzątających.

Na cmentarzach: Rakowickim, Prądnik Czerwony i Grębałów osoby niepełnosprawne mogły skorzystać z dodatkowych wózków inwalidzkich, a w okresie poprzedzającym święta – także z meleksów w ramach akcji zorganizowanej przez miasto.

Fot. Bogusław Świerzowski / kraków.pl