Miasto pomaga seniorom dotrzeć na groby bliskich

25 października 2021

Miasto realizuje usługę skierowaną do seniorów 80+ i osób 65+ z niepełnosprawnościami, która ma na celu pomoc w dotarciu do grobów bliskich. Uprawnieni krakowianie mogą z niej korzystać w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.00-14.00 na terenie cmentarzy komunalnych: Rakowice, Prądnik Czerwony, Grębałów.

Odwiedzanie grobów bliskich i troska o nie to polska tradycja, której szczególnie dużo czasu i uwagi poświęcają osoby starsze. Dla części z nich problematyczne jest jednak poruszanie się po rozległych, krakowskich cmentarzach. Tym osobom miasto oferuje pomoc. Od 1 kwietnia krakowianie, którzy ukończyli 80 rok życia, mogą zostać bezpłatnie podwiezieni meleksem spod bramy cmentarnej do jednego lub kilku grobów. Miasto rozszerzyło tę usługę i aktualnie do tego rodzaju bezpłatnych przejazdów uprawnieni są zarówno seniorzy w wieku powyżej 80 roku życia, jak też osoby od 65 roku życia (rocznikowo) legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

Aby skorzystać tej usługi miasta należy ją zarezerwować minimum na trzy dni wcześniej, jednak nie wcześniej niż miesiąc przed jej wykonaniem. Można to zrobić za pomocą infolinii: 12 413 33 33 czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Na pomoc w dotarciu na groby bliskich uprawnieni seniorzy mogą liczyć w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.00-14.00 na terenie cmentarzy komunalnych: Rakowice, Prądnik Czerwony, Grębałów. Jedna osoba może skorzystać tej z usługi trzy razy w ciągu danego roku kalendarzowego.

Warto pamiętać, że wykonawca usługi ma prawo poprosić o okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu uprawniającego do usługi i potwierdzającego tożsamość osoby zgłaszającej się do przejazdu. Seniorowi korzystającemu z przejazdu może ewentualnie towarzyszyć jedna osoba. Kierujący pojazdem oraz pasażerowie zobowiązani są do przestrzegania wytycznych sanitarnych związanych z pandemią, w tym do zasłaniania ust i nosa maseczką.

Pomoc w dotarciu na groby bliskich to usługa miasta realizowana w ramach Gminnego Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2021–2025 (PASIOS). Dodatkowe informacje o działaniach wynikających z programu, jak też o różnorodnych przedsięwzięciach miasta przygotowanych z myślą o krakowskich seniorach, można śledzić na stronie internetowej dlaseniora.krakow.pl.


Fot. Bogusław Świerzowski / kraków.pl