Zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu Biur Obsługi Klienta ZCK w Krakowie

30 kwietnia 2020

Zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu Biur Obsługi Klienta
Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie


Od dnia 4 maja 2020 r. wznawia się funkcjonowanie Biura Obsługi Klienta Cmentarza Prądnik Czerwony w Krakowie, ul. Powstańców 48 (w tym dziennika podawczego oraz kasy przyjmującej opłaty). Godziny urzędowania biura: od pn. do pt. 7.30 do 15.30.
Od dnia 4 maja 2020 r. Biuro Obsługi Klienta Cmentarza Prądnik Czerwony załatwiać będzie sprawy dotyczące pochówków na tym Cmentarzu, jak również pochówków na Cmentarzu Grębałów.

Działalność Biura Obsługi Klienta (w tym dziennika podawczego oraz kasy przyjmującej opłaty) w siedzibie głównej ZCK przy ul. Rakowickiej 26 w Krakowie obejmować będzie sprawy dotyczące, jak dotychczas cmentarzy wchodzących w skład Rejonu Rakowice, oraz cmentarzy wchodzących w skład Rejonu Podgórze (sprawy dotyczące Cmentarza Prądnik Czerwony i Grebałów załatwia Biuro Obsługi Klienta Cmentarza Prądnik Czerwony). Godziny urzędowania: od pn. do pt. 7.30 do 15.30.

Działalność Biur Obsługi Klienta, dzienników podawczych i kas przyjmujących opłaty na Cmentarzu Podgórze (ul. Wapienna 13), Cmentarzu Grębałów (ul. Darwina 1g) pozostaje zawieszona do odwołania.

Przypominamy, iż:
- nadal bezpośrednia i bieżąca obsługa dotyczy tylko bieżących pochowań oraz nadal obowiązują w tym zakresie rozwiązania umożliwiające załatwianie tych spraw bez konieczności osobistej wizyty w tut zarządzie.
- od dnia 22 kwietnia 2020 r. możliwa jest realizacja robót budowlano-montażowych (poza budową piwnic grobowcowych na podstawie umów rezerwacyjnych). Wnioski w tych sprawach należy składać drogą pocztową, drogą elektroniczną lub poprzez skrzynki podawcze umieszczone na poszczególnych Rejonach/Cmentarzach.

Płatności między innymi w zakresie nienaruszalności grobu ziemnego, użytkowania gruntu pod grób murowany oraz użytkowania niszy urnowej, pochowania trumny oraz urny, opłat za wykonywanie robót kamieniarskich na cmentarzach należy dokonywać w formie przelewu/przekazu na konto bankowe Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie.
PKO BP nr: 97 1020 2892 0000 5402 0591 5998
NR IBAN:PL 97 1020 2892 0000 5402 0591 5998
SWIFT (BIC): BPKOPLPW

Wpłacających prosimy o podanie w tytule przelewu/przekazu danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty, to jest informacji:
1. w czyim imieniu dokonywana jest wpłata
2. czego wpłata dotyczy
W przypadku dokonywania opłat w kasie Biura Obsługi Klienta Cmentarza Rakowickiego i Biura Obsługi Klienta Cmentarza Prądnik Czerwony prosimy o dokonywanie wpłat w formie bezgotówkowej.

Prosimy o rozważenie załatwienia spraw drogą telefoniczną, pisemną lub elektroniczną, lub poprzez pozostawienie pism w specjalnych skrzynkach usytuowanych przy wejściach do wszystkich Biur Obsługi Klienta, a nie w drodze osobistej wizyty w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych w Krakowie.

e-mail: sekretariat@zck-krakow.pl
strona internetowa: http://www.zck-krakow.pl
platforma E-PUAP
telefon: Centrala ZCK (12) 619 99 00

W przypadku wizyty osobistej, prosimy o ograniczenie do minimum osób towarzyszących oraz o przestrzeganie zasady pojedynczego podchodzenia do stanowisk kasowych oraz stanowisk Biura Obsługi Klienta oraz zachowanie co najmniej 2 metrowej odległości od innej osoby oczekującej w kolejce oraz używanie masek lub innego środka zasłaniającego usta i nos.

Poniżej szczegółowe dane kontaktowe właściwe w sprawach dotyczących uzyskania informacji i załatwiania spraw związanych z pochówkiem w zależności od cmentarza:

Rejon I Rakowice ul. Rakowicka 26 w Krakowie (Cmentarz Rakowicki, Cmentarz Bronowice, Cmentarz Mydlniki):
tel. 12 619 99 14, 12 619 99 15, 12 619 99 26, 12 619 99 10 fax: 12 619-99-90, e-mail: piekarski@zck-krakow.pl

Rejon II Podgórze (Stary Cmentarz Podgórski, Nowy Cmentarz Podgórski, Cmentarz Prokocim, Cmentarz Wola Duchacka, Cmentarz Pychowice, Cmentarz Maki Czerwone, Cmentarz Kobierzyn-Lubostroń)
tel. 12 656 17 25, tel./fax 12 656 25 23, e-mail: palach@zck-krakow.pl

Rejon III Prądnik Czerwony (Batowice) - Cmentarz Prądnik Czerwony.
tel. 12 410 65 50, tel. fax 12 410 65 62, e-mail: siola@zck-krakow.pl

Rejon IV - Grębałów (Cmentarz Grębałów)
tel. 12 645 31 14, tel./fax12 645 44 34, e-mail: cichy@zck-krakow.pl

lub sekretariat@zck-krakow.pl, fax nr 12 619 99 90.

O przywróceniu funkcjonowania pozostałych Biur Obsługi Klienta będziemy na bieżąco informować.
Prosimy o wyrozumiałość oraz stosowanie się do zaleceń i wytycznych służb sanitarnych.

Dyrektor

Zarządu Cmentarzy Komunalnych