Najstarsze krakowskie księgi cmentarne będą dostępne w wersji cyfrowej

21 kwietnia 2022

Dzięki umowie partnerskiej, zawartej z Zarządem Cmentarzy Komunalnych w Krakowie już wkrótce XIX-wieczne krakowskie księgi cmentarne poddane digitalizacji zostaną udostępnione na platformie zasobów cyfrowych Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej, prowadzonej przez Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie.

W celu ochrony ksiąg cmentarnych, zwłaszcza tych najstarszych, pochodzących z XIX wieku, w 2021 r. Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie rozpoczął proces ich digitalizacji i odkwaszania. W zeszłym roku sfinalizowana została umowa z Biblioteką Jagiellońską, która zrealizowała bardzo istotną część cyfryzacji zbiorów. Księgi cmentarne dotyczące pochowań na nekropolii rakowickiej zostały zdigitalizowane do rocznika 1900. Usługa polegała na zeskanowaniu i odkwaszeniu metodą Bookkeeper 44 woluminów stanowiących 11 370 kart, o wadze 115 kg oraz wykonaniu opakowań ochronnych dla tych zbiorów. Karty zeskanowano do pliku TIFF o rozdzielczości 300 ppi.

Cyfryzacja ksiąg cmentarnych jest procesem wieloletnim. Pierwsze efekty tych prac będzie można zobaczyć na platformie Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej już we wrześniu.

Takie działania służą nie tylko ochronie cennych zasobów i promowaniu dziedzictwa kulturalnego Krakowa, ale umożliwiają także prowadzenie badań genealogicznych i ułatwiają dostęp do ksiąg pasjonatom i wszystkim zainteresowanym.

Umowa partnerstwa została zawarta w ramach projektu Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie XXI wieku, mającego na celu stworzenie innowacyjnej platformy udostępniania regionalnych zasobów cyfrowych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie jest jednym z pierwszych, który podjął się cyfryzacji ksiąg cmentarnych. Warto przy tym wspomnieć, że współczesne księgi od 1 stycznia 2021 r. są prowadzone przez ZCK w Krakowie w systemie elektronicznym, co niewątpliwie podnosi poziom ich bezpieczeństwa. Oprócz tego, okresowo księgi cmentarne prowadzone w systemie elektronicznym są drukowane w wersji papierowej dla dodatkowego bezpieczeństwa tych zasobów, które mają charakter wieczysty.