Procedura zapewnienia dostępu i dostępu alternatywnego w ZCK.

12 sierpnia 2021

Wprowadza się do stosowania procedurę zapewnienia dostępu i dostępu alternatywnego dla osób ze szczególnymi potrzebami w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848; zwanej dalej: „Ustawą o dostępności cyfrowej”), ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062, zwanej dalej: „Ustawą o zapewnianiu dostępności”) oraz wewnątrzzakładowe akty prawa Dyrektora ZCK.

Procedura zapewnienie dostępu i dostępu alternatywnego