Przedświąteczne ułatwienie na cmentarzu Kobierzyn-Lubostroń

1 kwietnia 2021

Zgodnie z założeniami miejskiego programu inwestycji cmentarnych Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie planuje w najbliższych latach kompleksowo zmodernizować cmentarz położony przy ul. Lubostroń. A już teraz okoliczni mieszkańcy odwiedzający nekropolię mogą ponownie korzystać z wykonanego na jej terenie ujęcia bieżącej wody.

Na prośbę mieszkańców i radnych Dzielnicy VIII, we wrześniu zeszłego roku zawarto umowę na wykonanie nowego ujęcia wody na cmentarzu Kobierzyn-Lubostroń, dzięki czemu łatwiej będzie można zaopiekować się grobami bliskich i pielęgnować cmentarną zieleń. Źródło wody (niewielka studzienka), z którego korzystały osoby odwiedzające nekropolię, z biegiem lat wyschło. Aby ułatwić okolicznym mieszkańcom porządkowanie grobów w latach poprzednich, ZCK nawiązał współpracę z MPWiK, które w okresie przedświątecznym organizowało dowóz wody na cmentarz w beczkowozach. Było to jednak rozwiązanie tymczasowe i niekomfortowe dla mieszkańców Dębnik.

Budowa przyłącza wody do cmentarza wraz ze zdrojem zakończona została w grudniu 2020 r. i kosztowała 141 450 zł brutto. Zdrój uruchomiono w marcu, po zakończeniu sezonu zimowego. W okresie zbliżających się świąt i wzmożonego ruchu na cmentarzach jest to szczególnie ważne i pozwoli w pełni zadbać o tamtejsze nagrobki i roślinność.

Jednak to dopiero początek zaplanowanych inwestycji. Przetarg na dokumentację projektową kompleksowej odnowy cmentarza Kobierzyn-Lubostroń ogłoszony przez ZCK w Krakowie został rozstrzygnięty w marcu br. Plany gruntownej modernizacji obejmują budowę kolumbarium wraz z nowym ogrodzeniem, odnowienie alejek i pielęgnację zieleni. Realizacja tej inwestycji ujęta jest w Programie Inwestycji Cmentarnych Miasta Krakowa na lata 2020–2030 i rozpisana na okres czteroletni (2021–2024). O środki z budżetu Miasta na ten cel ZCK zawnioskuje już na przyszły rok.