Nowe toalety na krakowskich cmentarzach

24 lutego 2021

Pod koniec roku w obrębie krakowskich nekropolii rozlokowane zostaną cztery nowoczesne wolnostojące toalety. Przedsięwzięcie realizowane jest wspólnie przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa oraz Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. To początek wyposażania nekropolii w spełniające obecne standardy sanitariaty.

Obiekty powstaną w ramach programu, który ma na celu przede wszystkim podniesienie komfortu osób odwiedzających groby bliskich, jak i poprawę estetyki krakowskich nekropolii. W chwili obecnej trwają także ustalenia dalszych lokalizacji toalet w następnych latach. Docelowo wszystkie nekropolie mają zostać wyposażone w nowoczesne sanitariaty, co pozwoli na systematyczne ograniczenie i usuwanie z ich terenu tzw. Toi-Toi.

Toalety znajdą się tuż przed bramami cmentarzy Prokocim oraz Grębałów. W przypadku Cmentarza Rakowickiego (część wojskowa przy ulicy Prandoty) i Mydlnik ustawione zostaną wewnątrz nekropolii.

Sanitariaty będą posiadać instalację wodną wraz z ciepłą wodą, energię elektryczną oraz kanalizację sanitarną, kabinę ogólnodostępną (męską, damską) dodatkowo z zamontowanym przewijakiem dla dzieci oraz pomieszczenie techniczne do ich serwisowania. Ponadto wyposażenie przewiduje wentylację mechaniczną oraz ogrzewanie powietrzne, co umożliwi całoroczne funkcjonowanie obiektu.

Wykonanie w technologii prefabrykowanej umożliwi dostarczenie gotowego budynku sanitariatu na teren inwestycji.

Co bardzo istotne, obiekty będą przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w tym poruszające się na wózku inwalidzkim. Szalety zostaną również zabezpieczone przed wandalami. Budynek spełni wszystkie wymagania stawiane obiektom użyteczności publicznej, w tym przepisy i normy techniczno-budowlane.

Środki pochodzą z budżetu miasta, a koszt całego przedsięwzięcia wynosi 640 tys. zł brutto. Planowany termin jego wykonania to listopad 2021 r.