Zamówienia publiczne

Wykonanie serwisu instalacji klimatyzacji i wentylacji w obiektach Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w roku 2024.

ID ZAMÓWIENIA: DZP.202.2.99.2024

Ogłoszenie o zamówieniu
Załączniki do Ogłoszenia
Zapytanie do postępowania
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty