Zamówienia publiczne

Realizacja zagospodarowania terenu w zachodniej części Cmentarza Wola Duchacka oraz remont płyty pomnika Katyńskiego zlokalizowanego we wschodniej części.

ID ZAMÓWIENIA: DI.202.5.1.2023

Ogłoszenie o zamówieniu
Załączniki do Ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty