Cennik opłat

1. Ekshumowanie z grobu ziemnego trumny ze zwłokami osoby do 6 lat. 1711.00
2. Ekshumowanie z grobu ziemnego trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat, pochowanej do 10 lat przed ekshumacją. 2732.00
3. Ekshumowanie z grobu ziemnego trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat, pochowanej ponad 10 lat przed ekshumacją. 2522.00
4. Ekshumowanie z grobu ziemnego pogłębionego trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat, pochowanej do 10 lat przed ekshumacją. 3313.00
5. Ekshumowanie z grobu ziemnego pogłębionego trumny osoby powyżej 6 lat, pochowanej ponad 10 lat przed ekshumacją. 3218.00
6. Przełożenie zwłok lub szczątków osoby pochowanej do 10 lat przed ekshumacją do innej trumny (bez kosztu trumny). 630.00
7. Przełożenie zwłok lub szczątków osoby pochowanej po 10 latach przed ekshumacją do innej trumny (bez kosztu trumny). 451.00
8. Umieszczenie ekshumowanych zwłok lub szczątków w grobie ziemnym lub murowanym. 254.00
9. Wydobycie trumny ze zwłokami osoby do 6 lat z grobu murowanego lub urny z grobu ziemnego lub murowanego. 268.00
10. Wydobycie z grobu murowanego trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat. 370.00
11. Wydobycie trumny z grobowca i jej ponowne pochowanie lub prace grabarskie wewnątrz grobu murowanego polegające na uporządkowaniu jednego miejsca w grobie murowanym, za każdą czynność oddzielnie. 394.00
12. Ekshumowanie z grobu ziemnego trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat, pochowanej do 10 lat przed ekshumacją, celem pogłębienia grobu. 3071.00
13. Ekshumowanie z grobu ziemnego trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat, pochowanej ponad 10 lat przed ekshumacją, celem pogłębienia grobu. 2859.00
14. Ekshumowanie szczątków umieszczonych na dnie piwnicy w grobie murowanym. 1671.00