Cennik opłat

1. Pochowanie trumny ze zwłokami osoby do 6 lat lub urny do grobu ziemnego. 498.00
2. Pochowanie trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat do grobu ziemnego. 813.00
3. Pochowanie trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat do grobu ziemnego pogłębionego. 1026.00
4. Umieszczenie w grobie murowanym trumny ze zwłokami osoby do 6 lat lub urny. 253.00
5. Umieszczenie w grobie murowanym trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat. 369.00
6. Umieszczenie urny z prochami w niszy urnowej, wnęce urnowej w grobie ziemnym, w grobie ziemnym urnowym lub w grobie murowanym urnowym. 227.00
7. Założenie wsporników - szyn w grobie murowanym wraz z kosztem wsporników. 269.00
8. Otwarcie i zamknięcie części podziemnej nieukończonego grobu murowanego. 240.00
9. Otwarcie i zamknięcie grobu murowanego z płytą pionową. 198.00
10. Otwarcie i zamknięcie grobu murowanego z płytą poziomą. 361.00
11. Otwarcie i zamknięcie grobu murowanego urnowego. 127.00
12. Demontaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby do 6 lat lub na grobie ziemnym urnowym. 225.00
13. Demontaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby powyżej 6 lat. 343.00
14. Rozebranie mogiły żużlowej. 321.00
15. Tymczasowy montaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby do 6 lat lub urnę z prochami. 139.00
16. Tymczasowy montaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby powyżej 6 lat. 313.00
17. Wykopanie lub wkopanie krzyża na mogile ziemnej za każdą czynność oddzielnie. 35.00