Cennik opłat

Umieszczenie ogłoszenia lub reklamy formatu A4 w gablocie za 1 miesiąc 209.00
Umieszczenie 1m/2 ogłoszenia lub reklamy na terenach administrowanych przez ZCK za 1 miesiąc 290.00