Cennik opłat

Ekshumacja z grobu ziemnego trumny ze zwłokami osoby do lat 6 1353.00
Ekshumacja z grobu ziemnego trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat, pochowanej do 10 lat przed ekshumacją 2160.00
Ekshumacja z grobu ziemnego trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat, pochowanej ponad 10 lat przed ekshumacją 1994.00
Ekshumacja z grobu ziemnego pogłębionego trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat, pochowanej do 10 lat przed ekshumacją 2619.00
Ekshumacja z grobu ziemnego pogłębionego trumny osoby powyżej 6 lat, pochowanej ponad 10 lat przed ekshumacją 2544.00
Przełożenie zwłok lub szczątków osoby pochowanej do 10 lat przed ekshumacją do innej trumny (bez kosztu trumny) 498.00
Przełożenie zwłok lub szczątków osoby pochowanej po 10 latach przed ekshumacją do innej trumny (bez kosztu trumny) 356.00
Umieszczenie ekshumowanych zwłok lub szczątków w grobie ziemnym lub murowanym 201.00
Wydobycie trumny ze zwłokami osoby do 6 lat z grobu murowanego lub urny z grobu ziemnego lub murowanego 212.00
Wydobycie z grobu murowanego trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat 293.00
Wydobycie i ponowne opuszczenie trumny do grobowca dla udostępnienia dojścia, celem wydobycia innej trumny ze zwłokami lub prace grabarskie przy jednym miejscu w grobie murowanym. Za każdą czynność oddzielnie 312.00
Ekshumacja z grobu ziemnego trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat, pochowanej do 10 lat przed ekshumacją, celem pogłębienia grobu 2427.00
Ekshumacja z grobu ziemnego trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat, pochowanej ponad 10 lat przed ekshumacją, celem pogłębienia grobu 2260.00
Ekshumacja szczątków umieszczonych na dnie piwnicy w grobie murowanym 1321.00