Szafer Kwatera Władysław

(1886 - 1970)

Zajmował się ochroną przyrody, florystyką, paleobotaniką, geografią roślin. Był twórcą polskiej szkoły paleobotanicznej, współtwórcą polskich parków narodowych, inicjatorem odtworzenia populacji żubra w Puszczy Białowieskiej.

Lokalizacja: kwatera: Ba, rząd: płn., miejsce: 6 (mapka)