Słomczyński Maciej

(1922 - 1998)

Postanowieniem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego z dnia 11 listopada 1997 roku, w uznaniu wybitnych zasług dla kultury narodowej, został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Przełożył m.in. Ulissesa i Podróże Guliwera, jako jedyna osoba na świecie przetłumaczył wszystkie dzieła Williama Szekspira.

Lokalizacja: kwatera LXIX pas B, rząd 2, grób 12 (Aleja Zasłużonych) (mapka)

Na zdjęciu grób, w którym pochowany został Maciej Słomczyński.