Anczyc Władysław Ludwik

(1823 - 1883)

Pisarz, działacz ludowy, uczestnik rewolucji krakowskiej (1846) i wydarzeń związanych z Wiosną Ludów w Krakowie (1848). W latach 1846-1847 więziony przez władze austriackie. Działacz Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim (1858-1861). W latach 1861-1866 redaktor "Kmiotka", tajnych pism "Kosynier" i "Partyzant" oraz współzałożyciel i redaktor "Wędrowca". Od 1875 r. właściciel drukarni w Krakowie. Autor sztuk i utworów poetyckich o tematyce ludowej, powstańczej i patriotycznej. Ważniejsze utwory sceniczne: Chłopi arystokraci... (wystawienie 1849), Emigracja chłopska (wystawienie 1876), Kościuszko pod Racławicami (wystawienie 1880). Autor sztuk dla dzieci, pieśni oraz poezji, np. Pieśni zbudzonych (wydanie 1908). Dzieła wybrane Życie i pisma (tomy 1-6, 1908).

Lokalizacja: kwatera: pas Ab płd. (mapka)